I generalforsamlingen i juni ble Anfinn valgt til daglig leder. Håvard hadde tidligere denne rollen, og han vil nå fungere som fagansvarlig elektro.

LTS AS fikk i august en ny ansatt, Bård Kopperud. Bård er nylig ferdigutdannet ingeniør med bachelorgrad innenfor automatisering fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har den siste måneden jobbet med prosjektering av en produksjonslinje som del av opplæringen.

Håvard og Bård har nå fullført og bestått kurs for installasjon i Ex-soner. Vi tror og håper dette kommer godt med senere.

Vi ser behovet for god og effektiv merking av ledere, kabler og komponenter på maskiner. Det er naturlig at vi tar denne oppgaven fordi vi ofte har data fra designfasen lett tilgjengelig. Vi har vi kjøpt skrivere og materiell for å være i stand til å takkle denne utfordringen.