Å produsere en maskin som er sikker i hennhold til maskinforskriften kan være en stor oppgave. Denne artikkelen er beskriver en brukbar prosess.

 

Generell risikovurdering:

NS-EN ISO 12100-1 er et annerkjent verktøy for risikovurdering på maskiner. Normen beskriver at farer i første rekke skal reduseres ved å velge egensikker konstruksjon. Farer som ikke lar seg fjerne, kan reduseres ved å konstruere beskyttelsestiltak. Om farer fortsatt er uakseptable kan de reduseres ved hjelp av merking eller instrukser.

 

Krav til sikkerhetskomponenter:

Når de elektriske sikkerhetsanordningene er valgt, kan EN ISO 13849-1 brukes til å finne krav til sikkerhetskomponenter.

 

Dokumentasjon av sikkerhetskomponenter:

Når sikkerhetskomponentene er klarlgt trengs dokumentasjon på at riktige komponenter er valgt. Det tyske instituttet IFA (IFA blir ca "institutt for sikkerhet og helse i arbeid" på norsk) har laget dataverktøy et SISTEMA som kan gjøre denne jobben. SISTEMA kan lastes ned gratis og er blitt annerkjent globalt. Alle seriøse levrandører av sikkerhetskomponenter jeg vet om lager biblioteker til SISTEMA programmvaren.

Resultatet av arbeidet er en PDF som dokumenterer samsvar med  EN ISO 13849-1.

 

Relevante linker:

CEDOC programmvaren

IFA, SISTEMA programmvaren

IFA, Oversikt over SISTEMA biblioteker

IFA, SISTEMA kokebok

EUCHNER, Direkte link til SISTEMA-biblioteket

EUCHNER, Proven Systems - Proven Safe, guide for EN ISO 13849-1

Festo, Sikkerhetsplakat EN ISO 13849

Eller, ved behov for hjelp: Hans hos Ekeberg Marine AS ser ut til å vere brukbar i denne prosessen.