Vi i LTS AS jobber med vårt første offentlige anbud. Tilbudsfristen er i August. Dette er en ny prosess for oss, så derfor skriver vi dette notatet underveis. Vi setter pris på om du som leser tar kontakt hvis du har forslag til forbedringer.

5 kvalifikasjonskrav

5.1 Leverandørens registrering, autorisasjoner mv.

Sitat fra konkuransegrunnlaget:

Leverandøren skal ha økonomisk og finansiell kapasitet til å utføre oppdraget. Leverandøren skal være kredittverdig, minimum klasse A.

Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet.

Ser altså ut som at vi trenger å kjøpe en rapport. Det er litt merkelig at det ikke refereres til hvilken standard som skal benyttes for måling av kreditt. Håvard begynte ringerunden øverst på listen til datatilsynet for å finne ut av dette.

Bisnode, tlf 22 45 93 40 den 3. Juli 2017, engangskostnad NOK6.990 årlig kostnad NOK12.990

Bisnode leverer kredittscore med riktig format (skala fra AAA til C). Ser ut som soliditet.no er et domene som eies av bisnode.

Sitat fra soliditet.no:

Et A-ratet foretak har normalt en noe svak økonomi,
men kan fortsatt betraktes som et kredittverdig foretak.
Det er registrert ingen eller kun uvesentlig negativ
informasjon på foretaket.

Creditsafe, tlf 800 24 722 den 3. Juli 2017, max 10 foretaksrapporter av vilkårlige bedrifter i Norge, årlig kostnad NOK3.000

 Håvard fikk en guidet tur på creditsafe.no via telefon. Creditsafe har ikke samme skala som det refereres til i konkuransegrunnlage. Håvard forstår det som at en "International score C" gjør selskapet "kredittverdig" på linje med bisnode sin "klasse A".

Bildet under viser Creditsafe sin beskrivelse av sin skala.

Tabell for kredittverdighet

LTS AS foretrekker Creditsafe intill videre for å bevise kredittverdighet i offentlige anbud.