LTS AS

NS 3935 - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB

Vi har sett nærmere på rollen “ITB-ansvarlig”. Dette er en spennende og tverrfaglig rolle som er beskrevet i normen NS 3935. Normen beskriver en fremgangsmåte for å sikre fornuftige anskaffelser av ITB-installasjoner. Håvard har begynt å arbeide med en rutine for ITB-ansvarlig her. Det er en del treff på søkeordet “ITB” på doffin.no. Søkeresultatet viser noen kommuner på jakt etter rammeavtaler, og noen store prosjekter. Sansynligheten er stor for at det også er en del private annleggseiere som har interesse av denne tjenesten.