Maskinsikkerhet er et stort fag, og det krever en del innsats for å få kompetanse å rutiner på plass. Det er mange tilfeller fornuftig å sette bort slikt arbeid i første omgang.
 
LTS AS tilbyr risikovurdering for maskiner og maskinserier. Vi leverer alltid kildefiler når oppdraget er betalt slik at våre kunder har mulighet til å ta over selv.
 
Denne tjenesten bidrar til god produktkvalitet, kompetanseheving internt og ikke minst samsvar med relevante europeiske direktiver.