LTS AS

Produkttest - EPLAN Coogineer advanced

EPLAN cogineer LTS AS jobber en del med tavler som er nesten like. Fragmentert arbeidsflyt er en av de største tidsfellene vi har. Derfor kikker vi nærmere på parameterproduksjon.

EPLAN tilbyr et verktøy som heter “Coogineer advanced” som vi har bestemt oss for å teste ut. EPLAN har også ha et verktøy som heter eBuild skal kunne gjøre det samme, men online. Vi velger Cogineer fordi noen kunder er restriktive når det gjelder lagring i sky.

Prosessbeskrivelse

EPLAN Cogineer menu
Når Cogineer er på plass får man to nye knapper i EPLAN sitt verktøybånd. Designer og builder.

Cogineer trenger et makroprosjekt for å fungere. Makroer kobles mot felter via placeholder objects. Eplan har et eksempelprosjekt for referanse. I denne prosessen tvinges man til å tenke gjennom hvilke data som skal inn i et prosjekt. Det er mulig å definere lister.

Etter at designeren er satt opp er det klart for builder. Her velges mål-prosjekt. Prosjektdata kan skrives inn manuelt, importeres fra excel-ark eller importeres fra XML-fil.

EPLAN Cogineer prosess

Se bildet over for vår første Cogineer-prosess. Nå begynner makroprosjektet å gi merverdi. Excel-arket som importeres blir en god sjekkliste for at alt er med.

Her avsluttes arbeidet med Cogineer. Builder kan kjøres på nytt, men det er fort gjort å skrive over arbeid som er gjort manuelt. Brukere uten Cogineer-lisens kan vedlikeholde prosjektet på samme måte som de er vant til fra før.

Hemmelig saus (Secret sauce)

Når vi arbeider med EPLAN Cogineer blir makroprosjektet, makroer og komponentdata hemmelig saus. Kunden har betalt utviklingen helt eller delvis. Vi tenker å respektere kundens hemmelige saus. Samtidig ser vi at våre systemdata ofte er bedre strukturert enn hos våre kunder. Vi gjør dette for å dele vår hemmelige saus på en effektiv måte:

  • Komponentdata følger prosjektfilen som blir produsert. Prosjektfilen har filtype zw1.
  • Filer som tilhører en spesifikk kunde får et filnavn som starter med kundens prefix. Kunden får en kopi av disse filene når prosjektet avsluttes.
  • Vårt makroprosjekt inneholder makroer for flere kunder. Kundespesifikke makroer er tydelig merket med kundens prefix. Hvis en kunde ønsker å gå videre med cogineer selv kan de enten bygge makroprosjekt selv, eller vi kan ta en kopi av vårt makroprosjekt og vaske vekk data fra andre kunder.

Paradoks

Vi ser to paradokser i denne testperioden.

Konstrukstører gjør feil. Noen småting glipper per time. Med andre ord så introduserer vi flere feil ved å bruke tid på konstruksjon. Når vi bruker Cogineer bruker vi mindre tid på konstruksjon og mer tid på kvalitetskontroll og utforming av gode grensesnitt.

Det er et paradoks for LTS AS vi selger ferre timer per prosjekt og øker lisensutgiftene. Å selge timer blir litt rart på kort sikt. Vi håper dette trekket kan bidra til faste relasjoner med kunder som har større volum.

Konklusjon

Cogineer stømlijeformer arbeidsflyten i LTS AS sine prosjekter. Vi reduserer feilraten og øker produksjonsevnen. Vi har valgt å gå for Cogineer-lisens.