ÅrBeskrivelseTag
2020 Vedlikeholder EPLAN systemdata for våre kunder (har god løsning for hjemmekontor) EPLAN, GitLab
2019 LTS AS sine EPLAN systemdata blir nå vedlikeholdt på lokal GitLab server EPLAN, GitLab
2019 Jobber videre mot parameterproduksjon for kunde i maritim sektor EPLAN
2019 Skjemategning for utstyr som skal stå under vann EPLAN
2018 Risikoanalyser for å tilfredstille krav i maskindirektivet CEDOC
2018 Etablert tegnerutiner for kunde i maritim sektor EPLAN, Elektro
2017 Etablerte rutiner for å kunne ta ITB-ansvar (intelligente tekniske bygningsinstallasjoner) ITB-ansvarlig
2017 Anlegg for overvåking av saltnivå i veisalt EPLAN, Elektro
2017 Skjemategning fordeling og kontrollsystem under vann EPLAN
2017 Montasjearbeid i nytt sykehjem, for elektroinstallatør Elektro
2017 Tegnet styresystem for pakking av høy EPLAN
2017 Leverte komplett system for overvåking av saltnivå i veisalt Elektro
2017 Design av styresystem for tunell i Sandvika EPLAN
2017 Styresystem for krokangryter EPLAN
2016 Design av styresystem for tunell i Follo EPLAN
2016 Tegnet og monterte fyllestasjon for saltlake på lastebiler EPLAN, Elektro
2016 Ombygging av styresystem hydraulikkpumpe, mekanisk til elektrisk EPLAN
2016 Oppgradering av hydraulisk testrigg LabView, PLS
2016 Bytte av hovedtavle, for installatør Elektro
2016 Etablerte rutiner for salg av produtkter ERP, Logistikk
2016 Etablerte lisensserver, grunndata og roller for elektrodesign EPLAN, Windows Server 2012
2016 Revisjon av interne grunndata. Fikk hjelp av Rob fra EPLAN EPLAN
2016 Konstruerte nytt styresystem for forbrenningsanlegg EPLAN
2015 Etablerte ODOO 8 på egen server ERP, Container Linux
2015 Utvikling av testrigg for luftinntak EPLAN, LabView
2015 Utvidelse av styresystem på bakeri EPLAN
2015 Design produksjonslinje for matindustrien EPLAN
2015 Kontrollsystem for spyling av fiskemærer EPLAN, PLS, Elektro
2015 Veiesystem for vann i laboratorium EPLAN, LabView, PLS