LTS AS

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB

Bilde av NS 3935 fra standard.no

Vi har sett nærmere på rollen “ITB-ansvarlig”. Dette er en spennende og tverrfaglig rolle som er beskrevet i normen NS 3935. Normen beskriver en fremgangsmåte for å sikre fornuftige anskaffelser av ITB-installasjoner.

Håvard har begynt å arbeide med en rutine for ITB-ansvarlig her. Det er en del treff på søkeordet “ITB” på doffin.no. Søkeresultatet viser noen kommuner på jakt etter rammeavtaler, og noen store prosjekter. Sansynligheten er stor for at det også er en del private annleggseiere som har interesse av denne tjenesten. Vi vurderer dremed markedsgrunnlaget som godt.

LTS AS har en del erfaring med å konstruere automatiske anlegg for industri og infrastruktur. Det vil være en del arbeid å etablere rutiner for rollen ITB-ansvarlig, men mye er på plass fra før.

Vi har bestemt oss for å investere i rutiner for ITB-ansvar. Nå er vi på jakt etter anleggseiere som vi kan spille sammen med.