LTS AS

Blogg

Sjekkliste for frittstående maskin

Sjekklisten nedenfor er til stor nytte for oss. Den gjør at vi unngår de fleste overaskelsene ved kjøp av frittstående maskin.

  1. Kjøp maskinen i EU eller EØS.
  2. Bruksanvisningen skal være på norsk.
  3. Se etter krav til maskineier i maskinbeskrivelse og montasjeinstruks. Sett av penger til disse kostnadene.
  4. Samsvarserklæring for vedlegg II 1A i maskindirektivet eller maskinforskriften.
  5. Sjekk at maskintypen på maskinskiltet også står i bruksanvisningen.

EPLAN Setup and configuration

Håvard har gjennomført kurset “EPLAN Setup and Configuration” Kurset var nyttig på flere måter. Nå har vi litt bedre kontroll på hvordan lisenser håndteres. Rutinene for å håndtere data ved oppgradering har også fått et løft.

IO-liste fra EPLAN til Codesys

Det kommer forespørsler om grensesnitt mellom EPLAN og andre programmeringsverktøy av og til. Her er et lite notat for grensesnitt mellomg EPLAN og Codesys 3.5. Wago support fant ikke noe kompatibelt grensesnitt per 16. August 2023.

Ny logo

LTS AS er kunde hos Thams Innovasjon. Elise har gitt oss råd i forbindelse med markedsføring et par ganger. Håvard har nå fått hjemmelekse. Bli flinkere til å fortelle hva LTS AS tilbyr Linjen “Automatikk til skip, industri og infrastruktur” er veldig generell. Potensielle kunder trenger noe mer konkret for å forstå hva vi tilbyr. Utfordringen for oss er at vi jobber en del nede på konponentnivå. Som i grunnmuren på en pyramide.

Standardisering i NK 57

IEC TC57 oversikt Håvard (meg) har søkt og fått medlemskap i NK 57. Målet er å lære om marked og tekniske løsninger rundt energilagring. Det blir spennende å bli kjent med flinke folk og å lære om standardiseringsarbeid.

Produkttest - EPLAN Coogineer advanced

EPLAN cogineer LTS AS jobber en del med tavler som er nesten like. Fragmentert arbeidsflyt er en av de største tidsfellene vi har. Derfor kikker vi nærmere på parameterproduksjon.

EPLAN tilbyr et verktøy som heter “Coogineer advanced” som vi har bestemt oss for å teste ut. EPLAN har også ha et verktøy som heter eBuild skal kunne gjøre det samme, men online. Vi velger Cogineer fordi noen kunder er restriktive når det gjelder lagring i sky.

Stjel strøm med AutoCharge

Strøm har blitt dyrere og elbiler tygger i seg store mengder strøm. Noen operatører har valgt å rulle ut en protokoll som heter AutoCharge i sine offentlige ladestasjoner. Jeg ønsker å dele noen detaljer som jeg synes er viktige. Husk at det er ulovlig å stjele strøm fra andre enn deg selv.

RIE - Rådgivende ingeniør elektro

LTS AS har stått i DSB sitt elvirksomhetsregister i noen år. Vi har hatt prosjektering av maritime elektriske lavspenningsanlegg frem til nå. Nå er prosjektering for industri og bygg lagt til på kompetanselisten.

NEK 400:2022 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Håvard har gjennomført kurset “NEK 400:2022” hos Trainor. Det var et klasseromskurs på to dager. Egil Bjarne fra Trainor hadde en systematisk gjennomgang av de generelle delene av NEK400. Så kikket vi på noen utvalgte deler av kapittel 7 og 8. 701 Badekar og/eller dusj 712 Solcelleinstallasjoner 722 Elektriske kjøretøy 705 Installasjoner i landbruks- og hagebruksområder 823 Elektriske installasjoner i boliger Kurset hadde god kvalitet og kan anbefales.

Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018

Mats har gjennomført det digitale kurset “Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018” via Trainor. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Regelverket for de som produserer og bygger maskiner og grenselinjer mellom forskjellige forskrifter og normer vedrørende maskinsikkerhet og sikker bruk Aktuelt regelverk når maskiner vedlikeholdes, endres eller bygges / sammenstilles, hvem og hva kan gjøres uten at maskinens CE merking svekkes? Slike kurs er viktige for oss, sånn at vi holder oss oppdatert på gjeldende regelverk med hensyn til det daglige arbeidet med risikovurderinger, dokumentasjon og prosjektering av elektriske maskiner.

EPLAN ProPanel 2.9

For å styrke vår kompetanse innen EPLAN har Mats gjennomført kurset «EPLAN Pro Panel + NC + Wiring». Kurset gikk over 4 dager og ble gjennomført digitalt grunnet koronasituasjonen. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Tavle og komponenter i 3D Eksport av data for maskinering Routing av ledninger Ved at vi nå kan definere hver enkelt leder i styreskapene, vil våre kunder kunne få lavere kostnader når skapene skal produseres. Vi anbefaler sterkt at standardiserte skap med noe volum tegnes på denne måten.

NEK 410 og FME (Forskrift om maritime elektriske anlegg)

Vi konstruerer elektrisk utstyr til skip. Håvard tok et todagers kurs hos Trainor for å få oversikt over vhilke krav som finnes. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Overordnet forståelse av oppbygning og virkeområde for FME og NEK 410 Kort intro av annet regelverk som støtter forskriften. NEK 410 del 1 og del 2 - Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer IEC 60092 Del 101, Definisjoner og generelle krav IEC 60092 Del 202, Vern IEC 60092 Del 302, Lavspenningstavler IEC 60092 Del 303, Transformatorer IEC 60092 Del 305, Akkumulatorbatterier IEC 60092 Del 306, Belysning IEC 60092 Del 401, Installasjon og prøving av ferdig installasjon IEC 60092 Del 204, Elektriske/elektrohydrauliske styremaskiner IEC 60092 Del 501, Elektrisk fremdrift IEC 60092 Del 507, Mindre fartøy NEK 410 er en norsk oversettelse av normserien IEC 60092.

IT infrastruktur

Vi i LTS AS har fått være med på konstruksjon av automatiske anlegg hos mange aktører. Dette har gitt oss et unikt bilde av typiske utfordringer som oppstår ved utvikling av nye produkter. Hvis man mangler verktøy for å lagre og sammenligne data på en god måte er det fare for at utviklingen går i feil retning. Ikke fordi noen er imot fremdrift, men fordi vi kan overse detaljer og ta feil beslutninger.

EPLAN ProPanel 2.8

Håvard har fullført kurset “EPLAN ProPanel, versjon 2.8 Proffesional + NC”. Kurset var i Ski og hadde varighet på 4 dager. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Tavle og komponenter i 3D Eksport av data for maskinering Routing av ledninger Trond Hasse Lie holdt dette kurset. Han har jobbet med EPLAN et halvår og har masse erfaring fra andre CAD verktøy.

Daglig leder

Håvard Bondahl Line er nå tilbake i rollen som daglig leder i LTS AS. Vi ønsker han velkommen tilbake og lykke til i den nye stillingen.

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB

Vi har sett nærmere på rollen “ITB-ansvarlig”. Dette er en spennende og tverrfaglig rolle som er beskrevet i normen NS 3935. Normen beskriver en fremgangsmåte for å sikre fornuftige anskaffelser av ITB-installasjoner. Håvard har begynt å arbeide med en rutine for ITB-ansvarlig her. Det er en del treff på søkeordet “ITB” på doffin.no. Søkeresultatet viser noen kommuner på jakt etter rammeavtaler, og noen store prosjekter. Sansynligheten er stor for at det også er en del private annleggseiere som har interesse av denne tjenesten.