LTS AS

EPLAN ProPanel 2.9

For å styrke vår kompetanse innen EPLAN har Mats gjennomført kurset «EPLAN Pro Panel + NC + Wiring». Kurset gikk over 4 dager og ble gjennomført digitalt grunnet koronasituasjonen.

Kurset inneholdt blant annet disse emnene

  • Tavle og komponenter i 3D
  • Eksport av data for maskinering
  • Routing av ledninger

Ved at vi nå kan definere hver enkelt leder i styreskapene, vil våre kunder kunne få lavere kostnader når skapene skal produseres. Vi anbefaler sterkt at standardiserte skap med noe volum tegnes på denne måten.