LTS AS

NEK 400:2022 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Håvard har gjennomført kurset “NEK 400:2022” hos Trainor. Det var et klasseromskurs på to dager.

Egil Bjarne fra Trainor hadde en systematisk gjennomgang av de generelle delene av NEK400. Så kikket vi på noen utvalgte deler av kapittel 7 og 8.

  • 701 Badekar og/eller dusj
  • 712 Solcelleinstallasjoner
  • 722 Elektriske kjøretøy
  • 705 Installasjoner i landbruks- og hagebruksområder
  • 823 Elektriske installasjoner i boliger

Kurset hadde god kvalitet og kan anbefales.