LTS AS

IO-liste fra EPLAN til Codesys

Tagger:

Det kommer forespørsler om grensesnitt mellom EPLAN og andre programmeringsverktøy av og til. Her er et lite notat for grensesnitt mellomg EPLAN og Codesys 3.5. Wago support fant ikke noe kompatibelt grensesnitt per 16. August 2023.

EPLAN

Som konstruktører har vi interesse av noen få felter per IO-pinne.

Function text - EPLAN hjelper til med å fylle IO-pinnens funksjonstekst automatisk når vi tegner opp skjema. Hvis man ikke er fornøyd med det som havner i pinnens “Function text (Automatic)” kan man skrive det inn manuelt i feltet “Function text”.

eplan-function-text.png

Symbolic-address - EPLAN kan hjelpe til med å fylle ut IO-pinnens symboladdresse. Standard-oppsettet kan konfigureres i File> Settings> Projects> {{prosjektnavn}}> Devices> PLC> PLC-specific settings. Hvis det er noe i IO-pinnens “Symbolic-address” felt overskrives standard-oppsettet.

eplan-symbolic-address.png

Wago har lagt en “Compact controller 100” i dataportalen. Drar den inn i 3d-modellen.

Wago.751-9301

Her er et lite skjema med to digitale ut og to analoge inn. Nå har vi et enkelt oppsett med 4 pinner. Bra utgangspunkt for eksport.

eplan-skjema.png

Grensesnitt EPLAN - Codesys

Eplan tilbyr noen tekstbaserte eksportformater.

eplan-tekstbasert-eksport

EPLAN har også mer komplekse formater.

eplan-plc-data-export1

eplan-plc-data-export2

Det ser ikke ut som det finnes noe eksportformat som passer rett inn i Codesys 3.5.

Codesys har mulighet for import og eksport av IO-mapping. Formatet ser ut til å hete “CoDeSys Mapping V1.2”.

codesys-export-mapping-csv

codesys-mapping-export-V1_2

Om vi fjerner kommentarene på linje 1 og 3 blir det enklere å impotere i Excel

excel-csv.png

Eksisterende prosess

Vi finner ikke format som passer mot både EPLAN og CODESYS. Her er de beste prosessene vi har. Gi gjerne beskjed om du har funnet bedre løsning.

Hvis avstand mellom konstruktør og programerer:

- [ ] Klipp og lim fra EPLAN Assignment list til excel.
- [ ] Send liste til programerer

eplan-assignment-list-to-excel.png

Eller hvis konstruktør og programerer har tett kontakt:

- [ ] Sett opp hardware i codesys. Export mappings to CSV...
- [ ] Notepad: Fjern linje 1 og 3 i eksportfilen
- [ ] Excel: Importer CSV-filen. Fjern rader som ikke hører til IO-pinner
- Sett opp hardware i EPLAN. Klipp og lim mellom Excel og EPLAN assignment list.
  - [ ] Kolonne 1 (variabelnavn i codesys) <-> EPLAN Symbolic address
  - [ ] Kolonne 4 <-> EPLAN Funksjonstekst
  - [ ] Kolonne 5 -> EPLAN PLC-address
- [ ] Eksporter CSV-fil og les tilbake i Codesys