LTS AS

Standardisering i NK 57

IEC TC57 oversikt Håvard (meg) har søkt og fått medlemskap i NK 57. Målet er å lære om marked og tekniske løsninger rundt energilagring. Det blir spennende å bli kjent med flinke folk og å lære om standardiseringsarbeid.

Oversiktsskisse

NK 57 - Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet

NK 57 jobber mot organisasjonene CLC/TC 57 og IEC TC 57. Komitèen har ingen nasjonale standarder.

Her er det 24 medlemmer per 22. juni 2023. Bildet under viser en gruppering av medlemmene. Den største gruppen kommer fra nettselskap.

Medlemmer i NK57 per 22. juni 2023

https://www.nek.no/komiteer/nk57/

CLC/TC 57 - Power systems management and associated information exchange

Her er en kikk på CLC/TC 57 per 22. juni 2023.

Det er publisert 19 arbeidsprogram. Her ligger 13 til utvikling og 6 til godkjenning. Alle utnatt 2 har “IEC” i prosjektreferansen. Det er punlisert 127 standarder og 31 av standardene har “IEC” i referansefeltet.

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=305:7

IEC TC 57 - Power systems management and associated information exchange

Per 22. juni 2023 ligger det 41 arbeidsprogram og 227 publikasjoner i komitèen.

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7

Nytteverdi for LTS AS

  • Innsikt i hvordan standardiseringsarbeid foregår
  • Kontakt med spennende fagmiljø
  • Innsikt i kraftmarkedets dynamikk