LTS AS

NEK 410 og FME (Forskrift om maritime elektriske anlegg)

Vi konstruerer elektrisk utstyr til skip. Håvard tok et todagers kurs hos Trainor for å få oversikt over vhilke krav som finnes.

Kurset inneholdt blant annet disse emnene

 • Overordnet forståelse av oppbygning og virkeområde for FME og NEK 410
 • Kort intro av annet regelverk som støtter forskriften.
 • NEK 410 del 1 og del 2 - Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer
 • IEC 60092 Del 101, Definisjoner og generelle krav
 • IEC 60092 Del 202, Vern
 • IEC 60092 Del 302, Lavspenningstavler
 • IEC 60092 Del 303, Transformatorer
 • IEC 60092 Del 305, Akkumulatorbatterier
 • IEC 60092 Del 306, Belysning
 • IEC 60092 Del 401, Installasjon og prøving av ferdig installasjon
 • IEC 60092 Del 204, Elektriske/elektrohydrauliske styremaskiner
 • IEC 60092 Del 501, Elektrisk fremdrift
 • IEC 60092 Del 507, Mindre fartøy

NEK 410 er en norsk oversettelse av normserien IEC 60092. Mange deler av normserien IEC 60092 er i endring. Vi velger å ha fokus på IEC 60092 del 101 og 302.

Disse standardene hjelper oss med å klare kravene til SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) og åpner dermed muligheten til å konstruere tavler til skip i mesteparten av verden.