LTS AS

EPLAN ProPanel 2.8

Håvard har fullført kurset “EPLAN ProPanel, versjon 2.8 Proffesional + NC”. Kurset var i Ski og hadde varighet på 4 dager.

Kurset inneholdt blant annet disse emnene

  • Tavle og komponenter i 3D
  • Eksport av data for maskinering
  • Routing av ledninger

Trond Hasse Lie holdt dette kurset. Han har jobbet med EPLAN et halvår og har masse erfaring fra andre CAD verktøy.