LTS AS

Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018

Tagger:

Mats har gjennomført det digitale kurset “Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018” via Trainor.

Kurset inneholdt blant annet disse emnene

  • Regelverket for de som produserer og bygger maskiner og grenselinjer mellom forskjellige forskrifter og normer vedrørende maskinsikkerhet og sikker bruk
  • Aktuelt regelverk når maskiner vedlikeholdes, endres eller bygges / sammenstilles, hvem og hva kan gjøres uten at maskinens CE merking svekkes?

Slike kurs er viktige for oss, sånn at vi holder oss oppdatert på gjeldende regelverk med hensyn til det daglige arbeidet med risikovurderinger, dokumentasjon og prosjektering av elektriske maskiner.