LTS AS

IT infrastruktur

Tagger:

Vi i LTS AS har fått være med på konstruksjon av automatiske anlegg hos mange aktører. Dette har gitt oss et unikt bilde av typiske utfordringer som oppstår ved utvikling av nye produkter.

Hvis man mangler verktøy for å lagre og sammenligne data på en god måte er det fare for at utviklingen går i feil retning. Ikke fordi noen er imot fremdrift, men fordi vi kan overse detaljer og ta feil beslutninger.

Vi har valgt å bruke Git og GitLab i LTS AS for å få kontroll på fremdriften i prosjekter. Dette er populære verktøy for utvikling av programvare, men de er ikke så kjent i elektro og automasjonsbransjen. Integrasjonstester hjelper til med å luke ut slurvefeil som er tidkrevende å se etter manuelt. Lister og vedlegg eksporteres på en standardisert måte slik at vi slipper å gjøre dette manuelt.

Vi kjører GitLab i en virtuell maskin lokalt. Arkitekturen som ligger under er beskrevet i Åpent norsk industriverksted. Det er plass til mange virituelle maskiner i en slik arkitektur. Vi har jobbet hardt for å komme til en robust og helhetlig løsning som har åpen kildekode hele veien. Vi tar totalansvar eller delansvar for de som ønsker en lignende løsning.