Vi har sett nærmere på rollen "ITB-ansvarlig". Dette er en spennende og tverrfaglig rolle som er beskrevet i normen NS 3935. Normen beskriver en fremgangsmåte for å sikre fornuftige anskaffelser av ITB-installasjoner.

Håvard har begynt å arbeide med en rutine for ITB-ansvarlig her. Det er en del treff på søkeordet "ITB" på doffin.no. Søkeresultatet viser noen kommuner på jakt etter rammeavtaler, og noen store prosjekter. Sansynligheten er stor for at det også er en del private annleggseiere som har interesse av denne tjenesten. Vi vurderer dremed markedsgrunnlaget som godt.

LTS AS har en del erfaring med å konstruere automatiske anlegg for industri og infrastruktur. Det vil være en del arbeid å etablere rutiner for rollen ITB-ansvarlig, men mye er på plass fra før.

Vi har bestemt oss for å investere i rutiner for ITB-ansvar. Nå er vi på jakt etter anleggseiere som vi kan spille sammen med.

NS 3935

Bildet er fra forsiden av NS 3935:2011 (C) Norsk Teknologi/Standard Norge

Vi i LTS AS jobber med vårt første offentlige anbud. Tilbudsfristen er i August. Dette er en ny prosess for oss, så derfor skriver vi dette notatet underveis. Vi setter pris på om du som leser tar kontakt hvis du har forslag til forbedringer.

5 kvalifikasjonskrav

5.1 Leverandørens registrering, autorisasjoner mv.

Sitat fra konkuransegrunnlaget:

Leverandøren skal ha økonomisk og finansiell kapasitet til å utføre oppdraget. Leverandøren skal være kredittverdig, minimum klasse A.

Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet.

Ser altså ut som at vi trenger å kjøpe en rapport. Det er litt merkelig at det ikke refereres til hvilken standard som skal benyttes for måling av kreditt. Håvard begynte ringerunden øverst på listen til datatilsynet for å finne ut av dette.

Bisnode, tlf 22 45 93 40 den 3. Juli 2017, engangskostnad NOK6.990 årlig kostnad NOK12.990

Bisnode leverer kredittscore med riktig format (skala fra AAA til C). Ser ut som soliditet.no er et domene som eies av bisnode.

Sitat fra soliditet.no:

Et A-ratet foretak har normalt en noe svak økonomi,
men kan fortsatt betraktes som et kredittverdig foretak.
Det er registrert ingen eller kun uvesentlig negativ
informasjon på foretaket.

Creditsafe, tlf 800 24 722 den 3. Juli 2017, max 10 foretaksrapporter av vilkårlige bedrifter i Norge, årlig kostnad NOK3.000

 Håvard fikk en guidet tur på creditsafe.no via telefon. Creditsafe har ikke samme skala som det refereres til i konkuransegrunnlage. Håvard forstår det som at en "International score C" gjør selskapet "kredittverdig" på linje med bisnode sin "klasse A".

Bildet under viser Creditsafe sin beskrivelse av sin skala.

Tabell for kredittverdighet

LTS AS foretrekker Creditsafe intill videre for å bevise kredittverdighet i offentlige anbud.

Vi bruker EPLAN Electric P8. Programmvaren en bruker en drøss med filer plassert i forskjellige kataloger. For å få orden på datastrukturen bestilte Håvard hjelp av en konsulent denne uken. Rob van den Hooven fra eplan EPLAN hjalp til en halv dag via TeamViewer. Denne artikkelen beskriver datastrukturen i LTS AS slik den ser ut i dag.

Hovedmapper

Vi har ofte behov for å ta med PCen ut til kunder. Derfor er det nødvendig for oss å kunne ha en lokal kopi av nødvendige data. Vi har derfor definert to hovedmapper.

C:\EPLAN
\\SERVER\EPLAN

 

Systemdata

Systemdata kan ha en tendens til å bli rotete. Vi har delt systemdata opp i tre komponenter i et forsøk på å få kontroll.

O_Data -EPLAN sine originaldata, oppdateres årlig av EPLAN
T_Data -Template data, er det vi er konfortable med å dele (kurslister, makroer etc.)
C_Data -Company data, er vår "hemmelige saus". For eksempel plotframe og prosjekter.

 

Bildet under viser vårt valg av mapper ved installasjon av eplan.

EPLAN dirs

 

Resultat

C:\EPLAN\O_Data
C:\EPLAN\T_Data
C:\EPLAN\P_Data
C:\EPLAN\Data
C:\EPLAN\user
C:\EPLAN\workstation
C:\EPLAN\company

Disse dataene har vi kopiert over til serveren slik at vi har en felles kilde. Det er OK å jobbe rett mot serveren når vi er på samme LAN. Det er også OK å jobbe flere på samme prosjekt samtidig. Vi har erfart at to på samme prosjekt er et fornuftig maksimum. Når vi skal ut til kunde kopierer vi et sett med nødvendige over til C:/EPLAN.

Til deg som fortsatt leser

Vi ønsker oss et fornuftig verktøy som kan sette sammen og overvåke O_Data, T_Data og P_Data. Vi tenker også at T_Data kan være offentlige data slik at vi kan sammarbeide for å få til gode felles grunndata. Ta gjerne kontakt om du har inspill eller har lyst til å bidra til å oppnå gode grunndata.

https://github.com/LTS-AS/EPLAN-T_Data

Håvard har bestått prøven "EPLAN NORDIC PARTNERSHIP" hos Eplan Software & Service AB.

Å produsere en maskin som er sikker i hennhold til maskinforskriften kan være en stor oppgave. Denne artikkelen er beskriver en brukbar prosess.

 

Generell risikovurdering:

NS-EN ISO 12100-1 er et annerkjent verktøy for risikovurdering på maskiner. Normen beskriver at farer i første rekke skal reduseres ved å velge egensikker konstruksjon. Farer som ikke lar seg fjerne, kan reduseres ved å konstruere beskyttelsestiltak. Om farer fortsatt er uakseptable kan de reduseres ved hjelp av merking eller instrukser.

 

Krav til sikkerhetskomponenter:

Når de elektriske sikkerhetsanordningene er valgt, kan EN ISO 13849-1 brukes til å finne krav til sikkerhetskomponenter.

 

Dokumentasjon av sikkerhetskomponenter:

Når sikkerhetskomponentene er klarlgt trengs dokumentasjon på at riktige komponenter er valgt. Det tyske instituttet IFA (IFA blir ca "institutt for sikkerhet og helse i arbeid" på norsk) har laget dataverktøy et SISTEMA som kan gjøre denne jobben. SISTEMA kan lastes ned gratis og er blitt annerkjent globalt. Alle seriøse levrandører av sikkerhetskomponenter jeg vet om lager biblioteker til SISTEMA programmvaren.

Resultatet av arbeidet er en PDF som dokumenterer samsvar med  EN ISO 13849-1.

 

Relevante linker:

CEDOC programmvaren

IFA, SISTEMA programmvaren

IFA, Oversikt over SISTEMA biblioteker

IFA, SISTEMA kokebok

EUCHNER, Direkte link til SISTEMA-biblioteket

EUCHNER, Proven Systems - Proven Safe, guide for EN ISO 13849-1

Festo, Sikkerhetsplakat EN ISO 13849

Eller, ved behov for hjelp: Hans hos Ekeberg Marine AS ser ut til å vere brukbar i denne prosessen.