Vi i LTS AS har fått være med på konstruksjon av automatiske anlegg hos mange aktører. Dette har gitt oss et unikt bilde av typiske utfordringer som oppstår ved utvikling av nye produkter.

Hvis man mangler verktøy for å lagre og sammenligne data på en god måte er det fare for at utviklingen går i feil retning. Ikke fordi noen er imot fremdrift, men fordi vi kan overse detaljer og ta feil beslutninger.

Vi har valgt å bruke Git og GitLab i LTS AS for å få kontroll på fremdriften i prosjekter. Dette er populære verktøy for utvikling av programvare, men de er ikke så kjent i elektro og automasjonsbransjen. Integrasjonstester hjelper til med å luke ut slurvefeil som er tidkrevende å se etter manuelt. Lister og vedlegg eksporteres på en standardisert måte slik at vi slipper å gjøre dette manuelt.

Vi kjører GitLab i en virtuell maskin lokalt. Arkitekturen som ligger under er beskrevet i Åpent norsk industriverksted. Det er plass til mange virituelle maskiner i en slik arkitektur. Vi har jobbet hardt for å komme til en robust og helhetlig løsning som har åpen kildekode hele veien. Vi tar totalansvar eller delansvar for de som ønsker en lignende løsning.

Jon Elias Moen er i ferd med å ta en IT-utdanning på NTNU i Gjøvik. Han startet på andre året i høst og blir med som IT utvikler på deltid.

Jon Elias jobber med å utvikle CI/CD-verktøy for prosjekthåndtering i GitLab. Målet er å redusere håndarbeid ved å gjøre ensformige oppgaver automatisk. En datamaskin er for eksempel mye flinkere til å sammenligne to delelister enn et menneske.

Velkommen til LTS AS Jon Elias.

Vi har jobbet en god del med EPLAN de siste årene. Det har blitt en liten familie av EPLAN-brukere i Norge. Nå har jeg lyst til å dele en liten utfordring som vi treffer på hos de fleste av våre kunder.

EPLAN sin standard nettverkskonfigurasjon baserer seg på at det er 1Gbps nettverksforbindelse på huset og at pakker bruker under 1mS fra klient, til server og tilbake. Selv vi som har dette på plass bruker vi fortsatt en del tid på venting. Det kan ta over et minutt å åpne et prosjekt som en annen bruker allerede har åpnet. Prosjektbackup og eksportjobber kan også ta plagsomt lang tid.

Hvis du har prøvd å jobbe mot en EPLAN-server hjemmefra over VPN og treig Internettforbindelse er du godt kjent med utfordringen. EPLAN støtter ikke denne løsningen.

I LTS AS har vi endt opp med en variant av EPLAN sin "replication configuration". En god kopi av masterdata og bedriftsinstillinger ligger på serveren. Klienter får beskjed når en nye data er tilgjengelig. (TODO: lage skript som sjekker loggfil og informerer brukere auomatisk)

Vi har opplevd ventetiden blir redusert til en liten brøkdel etter at data blir kopiert til en lokal PC med SSD-disk. Nå har utfordringen gått fra for mye ventetid til håndtering av desentraliserte data. Planen er å løse dette ved å lage noen enkle skript for utsjekk og insjekk.Skript for synkroniseringsjobben utvikles på GitLab: https://gitlab.com/apent-norsk-industriverksted/EPLAN-tools

EPLAN masterdata
Masterdata for synkronisering. Deledatabase og språkdatabase ligger i Microsoft Access databasefiler.

EPLAN company settings

Bedriftsinstillinger for synkronisering.

 

MVH
Håvard

Håvard Bondahl Line er nå tilbake i rollen som daglig leder i LTS AS. Vi ønsker han velkommen tilbake og lykke til i den nye stillingen.

Håvard jobber nå med å få etablert solid internkontrollsystem. Internkontroll er ikke "hemmelig saus" for oss så mesteparten utviklingen foregår offentlig på GitLab. Dette er et forsøk på å motivere til åpenhet og samarbeid rundt internkontroll.

https://gitlab.com/apent-norsk-industriverksted/internkontroll

Vi setter pris på å få tilbakemelding. Bruk gjerne funksjonaliteten til GitLab til å legge inn eventuelle kommentarer eller inspill til prosjektet.

Vi har sett nærmere på rollen "ITB-ansvarlig". Dette er en spennende og tverrfaglig rolle som er beskrevet i normen NS 3935. Normen beskriver en fremgangsmåte for å sikre fornuftige anskaffelser av ITB-installasjoner.

Håvard har begynt å arbeide med en rutine for ITB-ansvarlig her. Det er en del treff på søkeordet "ITB" på doffin.no. Søkeresultatet viser noen kommuner på jakt etter rammeavtaler, og noen store prosjekter. Sansynligheten er stor for at det også er en del private annleggseiere som har interesse av denne tjenesten. Vi vurderer dremed markedsgrunnlaget som godt.

LTS AS har en del erfaring med å konstruere automatiske anlegg for industri og infrastruktur. Det vil være en del arbeid å etablere rutiner for rollen ITB-ansvarlig, men mye er på plass fra før.

Vi har bestemt oss for å investere i rutiner for ITB-ansvar. Nå er vi på jakt etter anleggseiere som vi kan spille sammen med.

NS 3935

Bildet er fra forsiden av NS 3935:2011 (C) Norsk Teknologi/Standard Norge