LTS AS

Sjekkliste for frittstående maskin

Sjekklisten nedenfor er til stor nytte for oss. Den gjør at vi unngår de fleste overaskelsene ved kjøp av frittstående maskin.

  1. Kjøp maskinen i EU eller EØS.
  2. Bruksanvisningen skal være på norsk.
  3. Se etter krav til maskineier i maskinbeskrivelse og montasjeinstruks. Sett av penger til disse kostnadene.
  4. Samsvarserklæring for vedlegg II 1A i maskindirektivet eller maskinforskriften.
  5. Sjekk at maskintypen på maskinskiltet også står i bruksanvisningen.

Bruksanvisning på norsk

Leverandører som selger maskiner til Norge er i utgangspunktet forpliktet til å levere bruksanvisning på norsk. Vær oppmerksom på at hvis det står english user manual eller noe lignende i tilbudet, overtar kunden ansvaret for oversettelsen.

Vi har erfart at oversettelser bør gjennomgås av en fagekspert. Fageksperter er ofte en begrenset ressurs i prosjekter. Hvis leverandøren kan tilby en oversettelse, frigjør dette kundens tid.

EU/EØS

Norge er med i EØS og har implementert det europeiske maskindirektivet, og den norske maskinforskriften er en meningstro oversettelse av dette direktivet.

Produsenter har anledning til å selge maskiner i hele EU/EØS når de følger europeiske direktiver. Maskindirektivet sikrer også at kunder kan kjøpe maskiner i EU/EØS med relativt liten risiko.

Kjøp av maskiner utenfor EU/EØS byr på andre utfordringer. Leverandører kan for eksempel lyve om at maskinen følger europeiske direktiver. Importøren er alltid juridisk ansvarlig, selv om leverandøren er inkompetent eller lyver.

Katta i sekken

Ved å bruke denne sjekklisten, har vi redusert sansynligheten for å kjøpe “katta i sekken”.

Katta i sekken 2 - Bildet er tatt av Anfinn Line

Foto: Anfinn Line