LTS AS

RIE

RIE - Rådgivende ingeniør elektro

LTS AS har stått i DSB sitt elvirksomhetsregister i noen år. Vi har hatt prosjektering av maritime elektriske lavspenningsanlegg frem til nå. Nå er prosjektering for industri og bygg lagt til på kompetanselisten.