LTS AS

Kurs

NEK 400:2022 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Håvard har gjennomført kurset “NEK 400:2022” hos Trainor. Det var et klasseromskurs på to dager. Egil Bjarne fra Trainor hadde en systematisk gjennomgang av de generelle delene av NEK400. Så kikket vi på noen utvalgte deler av kapittel 7 og 8. 701 Badekar og/eller dusj 712 Solcelleinstallasjoner 722 Elektriske kjøretøy 705 Installasjoner i landbruks- og hagebruksområder 823 Elektriske installasjoner i boliger Kurset hadde god kvalitet og kan anbefales.

Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018

Mats har gjennomført det digitale kurset “Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018” via Trainor. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Regelverket for de som produserer og bygger maskiner og grenselinjer mellom forskjellige forskrifter og normer vedrørende maskinsikkerhet og sikker bruk Aktuelt regelverk når maskiner vedlikeholdes, endres eller bygges / sammenstilles, hvem og hva kan gjøres uten at maskinens CE merking svekkes? Slike kurs er viktige for oss, sånn at vi holder oss oppdatert på gjeldende regelverk med hensyn til det daglige arbeidet med risikovurderinger, dokumentasjon og prosjektering av elektriske maskiner.

EPLAN ProPanel 2.9

For å styrke vår kompetanse innen EPLAN har Mats gjennomført kurset «EPLAN Pro Panel + NC + Wiring». Kurset gikk over 4 dager og ble gjennomført digitalt grunnet koronasituasjonen. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Tavle og komponenter i 3D Eksport av data for maskinering Routing av ledninger Ved at vi nå kan definere hver enkelt leder i styreskapene, vil våre kunder kunne få lavere kostnader når skapene skal produseres. Vi anbefaler sterkt at standardiserte skap med noe volum tegnes på denne måten.

NEK 410 og FME (Forskrift om maritime elektriske anlegg)

Vi konstruerer elektrisk utstyr til skip. Håvard tok et todagers kurs hos Trainor for å få oversikt over vhilke krav som finnes. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Overordnet forståelse av oppbygning og virkeområde for FME og NEK 410 Kort intro av annet regelverk som støtter forskriften. NEK 410 del 1 og del 2 - Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer IEC 60092 Del 101, Definisjoner og generelle krav IEC 60092 Del 202, Vern IEC 60092 Del 302, Lavspenningstavler IEC 60092 Del 303, Transformatorer IEC 60092 Del 305, Akkumulatorbatterier IEC 60092 Del 306, Belysning IEC 60092 Del 401, Installasjon og prøving av ferdig installasjon IEC 60092 Del 204, Elektriske/elektrohydrauliske styremaskiner IEC 60092 Del 501, Elektrisk fremdrift IEC 60092 Del 507, Mindre fartøy NEK 410 er en norsk oversettelse av normserien IEC 60092.

EPLAN ProPanel 2.8

Håvard har fullført kurset “EPLAN ProPanel, versjon 2.8 Proffesional + NC”. Kurset var i Ski og hadde varighet på 4 dager. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Tavle og komponenter i 3D Eksport av data for maskinering Routing av ledninger Trond Hasse Lie holdt dette kurset. Han har jobbet med EPLAN et halvår og har masse erfaring fra andre CAD verktøy.