LTS AS

CE-merking av maskin

Prosessen for CE-merking av maskin

Ønsker du å levere CE-merket maskin? Eller øsnker du hjelp ved innkjøp? Vi hjelper deg i mål.

Vi utfører risikoanalyse og hjelper deg med å klare kravene som stilles i maskinforskriften og maskindirektivet. Dette kan være for småmaskiner og samensatte produksjonslinjer. Vi er åpne for å levere kildefiler for arbeidet i de fleste tilfeller. Dette gir deg evne til å fortsette utviklingen selv ved en senere anledning.