LTS AS

EPLAN - Ekstern superbruker

Tagger:
EPLAN platform

Vi anbefaler at organisasjoner med flere EPLAN-brukere har en superbruker. Superbrukeren sørger for at struktur og kvalitet oppretholdes.

Det er i mange tilfeller ikke noen EPLAN superbruker internt. Nedprioritering av kurs er en av de vanligste årsakene. LTS AS bistår gjerne i denne rollen.