LTS AS

EPLAN ProPanel

EPLAN ProPanel 2.9

For å styrke vår kompetanse innen EPLAN har Mats gjennomført kurset «EPLAN Pro Panel + NC + Wiring». Kurset gikk over 4 dager og ble gjennomført digitalt grunnet koronasituasjonen. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Tavle og komponenter i 3D Eksport av data for maskinering Routing av ledninger Ved at vi nå kan definere hver enkelt leder i styreskapene, vil våre kunder kunne få lavere kostnader når skapene skal produseres. Vi anbefaler sterkt at standardiserte skap med noe volum tegnes på denne måten.

EPLAN ProPanel 2.8

Håvard har fullført kurset “EPLAN ProPanel, versjon 2.8 Proffesional + NC”. Kurset var i Ski og hadde varighet på 4 dager. Kurset inneholdt blant annet disse emnene Tavle og komponenter i 3D Eksport av data for maskinering Routing av ledninger Trond Hasse Lie holdt dette kurset. Han har jobbet med EPLAN et halvår og har masse erfaring fra andre CAD verktøy.