LTS AS

GitLab

IT infrastruktur

Vi i LTS AS har fått være med på konstruksjon av automatiske anlegg hos mange aktører. Dette har gitt oss et unikt bilde av typiske utfordringer som oppstår ved utvikling av nye produkter. Hvis man mangler verktøy for å lagre og sammenligne data på en god måte er det fare for at utviklingen går i feil retning. Ikke fordi noen er imot fremdrift, men fordi vi kan overse detaljer og ta feil beslutninger.