LTS AS

Energistyring i norske husstander

LTS AS jobber med energilager. Nå øsnker vi å finne gode grensesnitt mot energistyringssystem. Denne artikkelen besrkiver litt om hvilke løsninger som finnes nå og hva vi ser for oss i fremtiden.

Norske forhold

Det finnes en del leverandører som jobber med energistyring i industri og store bygg. Dette gir mening økonomisk nå. I norske husstander er budsjettene mindre. Det har dukket opp en del leverandører som tilbyr skybasert energistyring. Det ser ut de fleste kappes om å tilby produkter innenfor sitt eget økosystem. Vi er fortsatt på jakt etter konkrete gerensesnitt som vi kan forholde oss til i energilageret.

Skybasert energistyring

Spotprisen i Norge er delt opp i 5 soner. NO1 til NO5. Spotprisen har tidsluker på 1 time. Klokken 13:00 publiseres spotprisene for dagen etter.

Norske husstander har som regel en avansert strømmåler med HAN-port. HAN-porten er en M-bus master av en eller annen grunn. Nå begynner det å komme en del produkter som oversetter disse dataene til et format som andre systemer kan lese.

Elhub AS er en bedrift som eies av Statnett SF. Hele kapittel 6 i “Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv” handler om elhub. Som sluttbruker er det mulig å laste ned timeforbruk for en måned om gangen i en CSV-fil. Sluttbrukere får ikke timeforberuk via API per 2023-02-28.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Ustabil markedsdynamikk

Elbiler begynner nå å komme med en funkjsonalitet som kalles viechle to home (V2H). Mange husstander kan plutselig får et betydelig energilager hjemme. I tillegg kommer aktører som oss med kostnadseffektive batteriløsninger.

La oss si at vi har et byggefelt hvor alle bruker norpool til å finne ut når strøm skal selges. Dette kan føre til for høy spenning eller overbelastning på nettet lokalt.

Nettselskapet kan i dag ty til verktøy som å justere transformatorer eller legge grovere tverrsnitt. Dette er tiltak som har store kostnader. Dynamisk nettleie kan være et effektivt tiltak for å stabilisere slike tilfeller.

Vår retning

LTS AS fortsetter med å kikke på løsninger med brukte elbilbatteri. Her gjelder det å finne trygge og rimelige komponenter for å få noe fornuftig ut til markedet.

Håvard følger med i IEC sin tekniske komitè 57 for å få inblikk i hvordan industrien tenker å løse fremtidens markedsdynamikk.

Vi kikker på løsninger for lokal energistyring. Dagens løsning blir å hente inn Norpool sin spotpris fra Internet. Så får vi følge med på hva som kommer av nye grensesnitt.

Lokal energistyring

Styring av norske smarthus ser ut til å gi lite økonomisk mening for LTS AS, så det får bli på privaten. Tanken er å bruke home assistant eller lignende programvare med åpen kildekode. Bli gjerne med på denne utviklingen i GitLab.

https://gitlab.com/apent-norsk-industriverksted/plusshus-i-norge